top of page
ATD1.jpg

 Over CHAJ

Centrum voor HAagse Jiddisjkeit

CHAJ is hét centrum van levend Jodendom in Den Haag. Het Hebreeuwse woord Chaj betekent ‘Leven’. Denk aan de uitdrukking ‘Lechajim’, dat ‘Op het leven’ betekent en als heilwens wordt gehanteerd bij het elkaar toedrinken.

De missie van CHAJ is om, buiten de religieuze voorzieningen van de Joodse gemeenten, door middel van culturele en educatieve activiteiten de Joodse identiteit en betrokkenheid bij de samenleving te versterken. Daarnaast is er de ambitie om de relatie met de Haagse maatschappij in de breedte te versterken. 

De belangrijkste pijlers van CHAJ zijn educatie, cultuur en maatschappelijke zichtbaarheid.

Stichting CHAJ is een zelfstandige organisatie en is financieel afhankelijk van giften van instellingen en particulieren die willen investeren in Joods leven in Den Haag.

Organisatie 

Het bestuur van Stichting CHAJ bestaat uit:

Mw. Natalie Baumgarten, secretaris

Dhr. Roy Cohen, voorzitter

Rabbijn Shmuel Katzman, lid

Mw. Priscilla Peereboom, lid

Dhr. David Simon, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

KVK Nummer: 65994396

RSIN: 856348491
Statutaire naam: Stichting CHAJ

IBAN: NL 75 ABNA 0404 9506 39

Privacy verklaring (link)

Beleidsplan CHAJ 2022-2027

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

ANBI.png

ANBI

Stichting CHAJ is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat de gift volledig ten goede komt aan Stichting CHAJ.

bottom of page